Årets kortaste natt...

…guidar Anna Petri i den vildvuxna engelska parken vid Rydboholm i Österåker. Här finns näktergal, svarthätta, krolliljor och spår av hemliga sällskap från forna tider. Och en hel del annat också. En kvällsvandring i sommarsolståndstid.

Samling kl 19:40 intill parken. Exakt samlingsplats står på biljetten.
Ca 7 km, 3½ timme

Länk till biljetter

 

Bild av Angela C från Pixabay.

20 juni 2021 Söndag 19:45 - 23:00 Österåker Stockholm länsförbund Skog och naturvård

…guidar Anna Petri i den vildvuxna engelska parken vid Rydboholm i Österåker. Här finns näktergal, svarthätta, krolliljor och spår av hemliga sällskap från forna tider. Och en hel del annat också. En kvällsvandring i sommarsolståndstid.

Samling kl 19:40 intill parken. Exakt samlingsplats står på biljetten.
Ca 7 km, 3½ timme

Länk till biljetter

 

Bild av Angela C från Pixabay.