INSTÄLLD - Jokkmokks gammelskogar och kretsstämma

Evenemanget är INSTÄLLT. Styrelsen kommer att meddela nytt datum för kretsstämman när det är lämpligt med hänsyn till coronapandemin.

17 mars 2020 Tisdag 18:00 - 21:00 Jokkmokk Jokkmokk Skog och naturvård

kl 18 Mats Karström visar bilder och berättar om läget för några av våra oskyddade gammelskogar, bl a Jielkká-Rijmagåbbå/Jelka-Rimakåbbå och Persbacka. 

Efter föredraget delar Mats ut Steget Föres urskogsstipendium 2019 till några mycket välförtjänta naturvårdskämpar.

Föredraget blir starten för bildandet av en skogsgrupp i Jokkmokk. Under hösten planerar kretsen även ett firande av naturreservatet Piatis nära Mattisudden.

kl 19 Enklare fika.

kl 19:30 Årsstämma. 

På bilden visar Mats Karström den utrotningshotade ringlaven som förekommer rikligt i Jielkká/Jelka. 

Foto: Lars Andersson