Årsmöte i Åmål

Ons 4e mars kl 19.00, Kulturhuset i Åmål, (biblioteket).

4 mars 2020 Onsdag 19:00 Åmålsbygden Åmålsbygden Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Hav och vatten, Skog och naturvård, Miljörätt

Ons 4e mars kl 19.00, Kulturhuset i Åmål, (biblioteket).

Efter förhandlingarna visar Gudrun Nilsson bilder och berättar om solitärbin, deras beteende och villkor. Vi får en inblick i en värld som många av oss har väldigt liten kunskap om trots att det är en insektsgrupp som omfattar bortemot 300 arter i vårt land. Samarrangemang med Studiefrämjandet.  

Ansvarig: Ingemar Andersson 0532-71908 och Christer Boweden, 0532-14579.