Årsmöte och föredrag av Älvräddarna INSTÄLLT PGA DET RÅDANDE CORONA-LÄGET

 

25 mars 2020 Onsdag 19:00 - 21:30 Halmstad Halmstad Hav och vatten

 

Möte inleds med att Christer Borg från Älvräddarna
berättar om sin organisations framtidsvision om
att Sveriges mindre vattendrag ska vara helt fria
från vandringshinder för vandrande vattenlevande
organismer. Föreningen bjuder på fika.

Kontaktperson: Kristin Lundquist, 070 - 844 20 77