Årsstämma - Karlskoga

KNF kretsårsstämma

25 mars 2019 Måndag 19:00 - 21:00 Karlskoga Karlskoga Klimat, energi, Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Stadgeenliga stämmoförhandlingar. Årsberättelse och annan information inför stämman publiceras i Bladet nr 1/-19.

Samling i föreningslokalen. Bildvisning och fika som avslutning.