Årsstämma med föredrag

Lunds Naturskyddsförenings årsstämma inleds med ett föredrag om Höje å av Jonas Johansson, vattenrådssamordnare för Höje å och Kävlingeån. Arbetet med vattenkvalitén i ån har i en oberoende utvärdering visat sig vara ett av de mest framgångsrika i landet, fastän man var pionjär på området.

22 mars 2018 Torsdag 18:30 - 21:00 Lund Lund Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård

Varför har man lyckats så bra, hur är arbetet organiserat och vem är ansvarig? Vilka krav ställs på renare vatten och minskade översvämningar? Vilka resultat har man hittills uppnått och vilka är de största framtida utmaningarna? Det är några av de saker Jonas Johansson kommer att ta upp i sitt föredrag.

Efter föredraget, som börjar 18.30 och tar omkring en timma, håller föreningen ordinarie årsstämma. Då ska deltagarna bland annat välja styrelse för det kommande året och diskutera föreningens arbete. Medlemmar kan skriva motioner som i så fall ska vara inkomna senast 1 februari. Fika serveras! Lokalen är  IOGT-NTO, Bantorget 5 i Lund.