Årsstämma med föredrag - digitalt

10 mars 2021 Onsdag 18:30 - 20:30 Österåker Österåker Miljörätt

Vi välkomnar Krister Sernbo, chef för enheten strategisk planering i vår kommun, som ska berätta om Hållbar samhällsplanering. Därefter följer det sedvanliga årsmötet.

Medlemmar är välkomna att lämna in skriftliga motioner till styrelsen på osteraker@naturskyddsforeningen.se senast den 10 februari. Dokumentation och stadgar kommer att finnas på hemsidan senast 7 dagar i förväg (3 mars). Mer information om det digitala upplägget kommer presenteras på hemsidan och i medlemsbrev.