Årsstämman

Vi satsar på omställning

8 mars 2021 Måndag 18:00 Mariestad Mariestad Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Stämman hålls i Persgårdens lada i Karleby (andra byggnaden från höger på bilden, se även karta). På agendan har vi bland annat Omställning - Kraftsamling och Riksföreningens fem arbetsområden. Vi avslutar med fika.

Motioner kan skickas till Jan Bertilsson senast 2021-01-31 med post eller mejl:

Jan Bertilsson
Torsö Nolbacken 2
542 91 Torsö

jan.bertilsson2@hotmail.se