Artrika vägkanter – för blommor och bin!

25 februari 2021 Torsdag 13:00 - 16:00 Digitalt Gävleborg länsförbund Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Välkomna till detta webbinarium främst riktat till kommuner, bostadsbolag, skogsbolag, vägsamfälligheter, lantbrukare m fl. En nystartad samverkan i Ockelbo för artrika vägkanter och ökad biologisk mångfald har tagit initiativet.       

Programförslag

12.30-13.00   Incheckning och teknikkoll. Skriv ditt namn och organisation i Zoom-fönstret.

13.00 Välkommen!

Föreläsningarvarvas med pauser:

 • Operation: Rädda Bina – det här kan kommunen göra
  Isak Isaksson, Naturskyddsföreningens rikskansli
 • Blomrika vägkanter
  Ebba Werner, ”Årets pollinatör 2020”
 • Invasiva arter - hur kan vi t ex bekämpa lupiner som minskar artrikedomen?
  Tove Brolin, länsstyrelsen Gävleborg
 • Från gräsytor till ängar - öka artrikedomen och minska driftskostnaderna
  Thomas Strid, naturvårdsspecialist
 • Workshop i s k breakout rooms:
  Vad gör vi redan nu när det gäller artrika vägkanter?
  Vad kan vi bli bättre på och hitta samarbeten kring?
  Vilka vinster kan det ge att öka vår biologiska mångfald?

15.50  Sammanfattning och avslutning

Anmälan via https://shorturl.at/axE05  senast 23 feb så får du en länk till webbinariet.