Ättekulla - blomstervandring

De vilda blommornas dag.

17 juni 2018 Söndag 10:00 - 13:00 Helsingborg Helsingborg Skog och naturvård

De vilda blommornas dag. Blomstervandring i Ättekulla naturreservat. Här finns ett varierat landskap med skogsdungar, ett gammalt lertag och öppna gräsmarker med gravhögar från brons- och järnåldern. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen och Stadsbyggnadsförvaltningen. Välj kläder efter väder och tag gärna med fika. Inga förkunskaper är nödvändiga och alla intresserade är välkomna! Samling på City Gross parkering vid Rusthållsgatan (ta gärna buss 2 och stig av vid hållplats Runristargatan).