Backåkra

Backåkra är ju mest känt för att Dag Hammarskölds gård ligger där men det är också ett naturreservat (41 ha) och tillika ett Natura2000-område. Delar av området skyddades som ett naturminne så tidigt som 1958. Här finns bl a sandgräshedar och torrängar med den specifika flora som hör till denna betesgynnade biotop. Margareta Nörregård berättar om områdets historia och Sindre Magnusson vägleder till artbestämning av kärlväxter och fåglar.

17 juni 2018 Söndag 09:00 Backåkra Ystad Skog och naturvård

Backåkra är ju mest känt för att Dag Hammarskölds gård ligger där men det är också ett naturreservat (41 ha) och tillika ett Natura2000-område. Delar av området skyddades som ett naturminne så tidigt som 1958. Här finns bl a sandgräshedar och torrängar med den specifika flora som hör till denna betesgynnade biotop. Margareta Nörregård berättar om områdets historia och Sindre Magnusson vägleder till artbestämning av kärlväxter och fåglar.

Tid & plats för samling: 0900, parkeringen vid Ystads bibliotek

Att tänka på: fika, lupp, kikare, flora

Ansvarig: Margareta Nörregård, 070-669 45 59, hage44@swipnet.se