Baljväxtkurs med Food Jam

Lokalproducerade baljväxter har flera miljö- och klimatfördelar. På den här kursen får du nya kunskaper om nyttorna av samodling, kvävefixering mm, samtidigt som du får testa olika metoder att sprida kunskapen vidare vid egna event. Andreas Malmgren från Hushållningssällskapet leder Food Jam, så vi får möjlighet att provsmaka. Ta gärna med en matlåda för eventuella rester!

Anmälan senast 18 mars till linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se!

24 mars 2019 Söndag 13:00 - 16:30 Lund Skåne länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Jordbruk och mat, Miljögifter

Lokalproducerade baljväxter har flera miljö- och klimatfördelar. På den här kursen får du nya kunskaper om nyttorna av samodling, kvävefixering mm, samtidigt som du får testa olika metoder att sprida kunskapen vidare vid egna event. Andreas Malmgren från Hushållningssällskapet leder Food Jam, så vi får möjlighet att provsmaka. Ta gärna med en matlåda för eventuella rester!

Anmälan senast 18 mars till linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se!

Söndag 24 mars kl. 13 till 16.30. Plats Studiefrämjandet i Lund, Fabriksgatan 2.