Barnutflykt till Rubbanreservatet, Tranås

Kl 13:30 vid grustaget på Östgötasidan. Samling vid Parkhallen kl 13:00. Åter ca 16:30. Medtag gärna eget fika.

12 september 2020 Lördag 13:00 - 16:30 Tranås Tranås Skola, Hav och vatten, Skog och naturvård

Lördagen den 12 september: Barnutflykt till Rubbanreservatet

Kl 13:30 vid grustaget på Östgötasidan. Samling vid Parkhallen kl 13:00, varifrån vi åker i egna bilar till grustaget. Åter ca 16:30. Medtag gärna eget fika.

Som en fortsättning på utflykterna inom projektet Fyra generationer upptäcker Sommen-naturen bjuder vi in till en naturupplevelse inriktad mot yngre barn och deras vuxna. Alla åldrar är emellertid välkomna. Med upptäckarglädje och förundran letar vi oss igenom Rubbanområdet för att lära mer om naturen. 

Med tanke på Corona så tar vi egna bilar till området, med valfri samling vid Parkhallen varifrån vi kör efter varandra till området. På plats tänker vi även på att hålla avstånd. 

Om tillräckligt med intresse visas för denna typ av aktivitet kan eventuellt en Natursnoksgrupp komma att startas upp i Tranås. Så kom, delta och lär era barn eller barnbarn om naturens skönhet!

Ansvariga:
Anna Sjöberg Eklund 073-061 50 40
Tomas Fasth 073-063 15 06
Hanna Bengtsson