Bättre och bättre dag för dag – eller?

Det framförs allt mer kritik mot fixeringen vid tillväxt och ständigt ökade BNP-siffror, som styrt utvecklingen i världen under hela den moderna eran. Max Koch, sociolog och professor i socialpolitik i Lund, talar om tillväxtfixeringen och om det är möjligt att i stället utveckla ett nerväxt / post-tillväxtsamhälle. Föreläsningen äger rum på Lunds Stadsbibliotek.

5 februari 2020 Onsdag 18:00 - 19:30 Lund Lund Hållbar konsumtion, Klimat, energi

I den industrialiserade världen är vi vana att förvänta oss ständigt bättre hälsa, mer bekvämlighet och större välmående. Tillväxten har ofta kunnat ge oss detta. Men om det nu av klimat-och miljöskäl krävs "nerväxt" (degrowth) i stället för fortsatt tillväxt, kan vi klara av att förändra vår världsbild och våra förväntningar? Det är den stora frågan som Max Koch tar upp i sin föreläsning.

Föreläsningen är arrangerad av Lunds Naturskyddsförening, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum i samarbete.