Bekämpning av invasiva arter

Liksom förra året tar vi ett rejält tag vid Sjölyckans fina promenadslinga för att gynna biologisk mångfald och bekämpa de invasiva arterna jättebalsamin och parkslide.

Medtag: Sekatör, handskar och hink, samt gärna fikakorg och något varmt att dricka.
Samling: Vid promenadslingans start.

15 maj 2018 Tisdag 17:00 - 20:00 Alvesta Alvesta Skog och naturvård

Liksom förra året tar vi ett rejält tag vid Sjölyckans fina promenadslinga för att gynna biologisk mångfald och bekämpa de invasiva arterna jättebalsamin och parkslide.

Medtag: Sekatör, handskar och hink, samt gärna fikakorg och något varmt att dricka.
Samling: Vid promenadslingans start.