Besök på Skedalaheds solcellsanläggning

 

10 oktober 2020 Lördag 10:00 - 12:00 Halmstad Halmstad Klimat, energi

 

Välkommen till ett studiebesök på HEM:s solcellsanläggning i Skedalahed. Vi får här en inblick i en av Sveriges största solcellsanläggningar där solenergi omvandlas till elektrisk energi. Guiden som visar runt svarar även på frågor om HEM:s arbete med solcellsanläggningar för hemmabruk.

 

   Kontaktperson: Bo Hansson, 035 – 12 15 08, 073 - 580 12 33