Besök vid odlingslotterna vid Källby mölla

Vi besöker odlingslotterna vid Källby mölla mellan Klostergården och Höje å. Odlingslottsföreningen arbetar här för att anlägga perenner som gynnar pollinatörer samt skapa ett skogsträdgårdsliknande område på föreningens gemensamma yta.

13 september 2020 Söndag 11:00 Lund Lund Jordbruk och mat

 

Martina Fingerroos och Jonas Årman från gruppen Ätbara Lund visar och berättar. Samling vid busshållplats Korpvallen på Västanväg kl 11.