Bevara mörkret –räkna stjärnor

Människan använder alltmer ljus, som sprids långt och ger ljusföroreningar som påverkar växter och djur. Även vår egen hälsa påverkas negativt. I februari 2019 startade, för att lyfta detta, projekt Stjärnförsöket som alla intresserade kan delta i.

1 februari 2020 Lördag 18:00 Lund Lund Skog och naturvård

Stjärnförsöket drivs av bl.a. Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Svenska astronomiska sällskapet. Motsvarande projekt genomförs nu också i England, Irland och Spanien.

Du kan delta genom att räkna stjärnor där du bor och rapportera in dina resultat. Vi berättar hur du gör, enkelt och med billigt material. Vi samlas kl. 18, preliminärt i KFUMs kansli i f d Bostället på Gunnesbovägen 6. Där visar vi det praktiska arbetet, och tar oss sedan ut till Rävshög för att räkna stjärnor. Om du vill delta, kontakta Cecilia Wide, 0706-377341, för exakt plats och vad du ska ta med, bland annat en papprulle t.ex. en tom hushållspappersrulle.