Biåret i Botaniska trädgården i Lund

Biodlare Martine Borglin har två bikupor som står i Botaniska trädgården. Hon visar och berättar om bins märkvärdiga och spännande egenskaper och liv samt om året i bikupan.

20 september 2020 Söndag 15:00 Lund Lund Skog och naturvård

Samlingen sker vid ingången till växthusen i Botan kl 15.