Bin vid Lunds reningsverksdammar

Tillsammans med insektsexperten och författaren Göran Holmström tittarvi på bin kring reningsverksdammarna i södra Lund. Bin är viktiga pollinatörer och utgör en artrik grupp som är av stor betydelse för ekosystemet. Inga förkunskaper behövs.

30 maj 2019 Torsdag 10:15 Lund Lund Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård

Samling kl 10.15 vid busshållplatsen Värpinge by. Ta med fika!