Biologisk mångfald i Skåne 2019

Den 16-17 november 2019 är det dags för den femte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne (BMS)! Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten.

16 november 2019 Lördag 09:00 - Söndag 16:00 Tyringe Kurhotell Skåne länsförbund Klimat, energi, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete

Den 16-17 november 2019 är det dags för den femte upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne (BMS)! Konferensen uppmärksammar situationen för den biologiska mångfalden i Skåne, såväl på land som i vatten. Målsättningen för årets konferens är en övergripande koppling till hur klimatförändringar och invasiva arter påverkar skånsk flora och fauna.

BMS utgör en mötesplats för alla som är intresserade av situationen för den biologiska mångfalden, såväl på land som i vatten. Konferensen vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma. BMS är ett samarrangemang mellan flera skånska organisationer och myndigheter.

Boka in datumen redan nu! Senare kommer du att hitta program, information, anmälan med mera här http://biologiskmangfald.se/ För närvarande arbetar vi med programmet, i skrivande stund vet vi att följande kommer att ingå:

- Hur påverkas du av den nya lagstiftningen kring invasiva arter? (Nils Carlsson, Länsstyrelsen)
- Metodutvärdering av bekämpning av invasiva arter (Linda Hellberg, Helsingborgs stad).
- Klimatpåverkan/förändring av förekomsten av stickmyggor (Anders Lindström: omslagsfotot saltvattensmygga Aedes detritus), dagfjärilar (Lars Pettersson), fåglar (Fredrik Haas), solitärbin (Mikael Sörensson) och spindlar (Lars Jonsson).