Biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj är Biologiska mångfaldens dag, med syfte att uppmärksamma bevarandet av alla de arter som finns i vår natur.

22 maj 2017 Måndag 00:00 Tranås Tranås Hav och vatten, Skog och naturvård

Den 22 maj är Biologiska mångfaldens dag, med syfte att uppmärksamma bevarandet av alla de arter som finns i vår natur. NF Tranås håller den 21 maj en naturutflykt till Romanäs naturreservat, för att titta på djur och natur. Läs mer här:
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/utflykt-til...

Många andra aktiviteter arrangeras också runt om i Sverige. Läs mer och se aktiviteterna på följande länk:
http://www.natursidan.se/nyheter/biologiska-mangfaldens-dag-22-maj-en-in...