Biologiska mångfaldens dag

Lördag 22 maj. 
Aktiviteter sker vid Folkets park i Nora med naturguidningar, workshops och samtal med politiker m.fl. för att höra hur kommunen jobbar utifrån medborgarförslaget kring agenda 2030. Tid: 14-ca 16. 

22 maj 2021 Lördag 14:00 - 16:00 Nora Nora Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Lördag 22 maj. 
Aktiviteter sker vid Folkets park i Nora med naturguidningar, workshops och samtal med politiker m.fl. för att höra hur kommunen jobbar utifrån medborgarförslaget kring agenda 2030. Tid: 14-ca 16.