Biologiska mångfaldens dag

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

20 maj 2018 Söndag 10:00 - 14:00 Skellefteå Skellefteå Skog och naturvård

Naturskyddsföreningen i Skellefteå firar denna dag lite i förväg, söndag 20 maj på Vitberget. Ta med familjen och gör vår artbingo, titta på smådjur och grodyngel i tjärnen eller lär dig mer om hur olika fåglar låter. Fina priser utlovas för den som gör artbingon! För den som behöver energipåfyllning bjuds på frukt (ekologisk så klart!). Aktiviteten passar alla åldrar. Varmt välkomna!

Plats:V itberget, Östra Vitbergstjärnen. Vi finns vid vindskyddet  i närheten av utegymmet vid elljusspåret! Parkering finns i anslutning till elljusspåret och Boda Borg.