Bli Natursnoksledare - gå Snok 1

Var med på utbildning Snok 1 den 24 oktober 2020.
Naturskyddsföreningen genomför en utbildning för dig som vill bli ledare för Natursnokarna - Naturskyddsföreningens barn- och familjeaktiviteter.

24 oktober 2020 Lördag 00:00 Via web Naturskyddsföreningen riks Skog och naturvård

Vill du få barn att upptäcka naturen? Bli Natursnoksledare!

Häng med oss digitalt när Naturskyddsföreningen arrangerar en utbildning för dig som vill bli ledare för Natursnokarna – Naturskyddsföreningens barn- och familjeaktiviteter.

Lördag 24 oktober 09:30-14:30 webbaserat.

Vi börjar med att tillsammans digitalt gå igenom Naturskyddsföreningens fantastiska resurser för oss snokledare, naturkontakt, nätverk och annat bra att veta. Vi delar med oss av det vi kan och byter erfarenheter med varandra. 

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för medlemmar i Naturskyddsföreningen från hela landet.

Utbildare
Eva Lindberg, verksamhetsledare natursnokarna, 08-702 65 15

 

Praktisk information

För vem?
Utbildningen riktar sig till medlemmar i Naturskyddsföreningen som redan leder en natursnoksgrupp eller till dem som vill bli ledare för en natursnoksgrupp. Utbildningen är öppen för medlemmar från hela landet.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan
Anmälan sker på länken här intill. Om avanmälan sker senare än två dagar före utbildningens start utgår en avgift om 1.000 kr.

Var och när?

Lördag 24 oktober kl 09:30-14:30, på Teams.

Anmäl dig senast 10 oktober https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/zkc8nkn10xpnq4/

För att kunna vara med på utbildningen behöver du ha:

Mer om digitala Natursnoksutbildningar och hur du förbereder dig

Program

Anslut till Teams-mötet.

09:30-10:00 Logga in när det passar dig, testa att ljud och bild funkar och mingla med de andra deltagarna.

10:00-11:30 Snokpass 1 – Vad är Natursnokarna? Vi testar lekar och tittar på Naturkontakt.
Incheckning via Menti
Snoksången
Framtidsstrategi
Snokboken
Natursnokarnas pedagogiska principer
Naturkontakt (Bibblan)
Beställa profilmaterial
Natursnokarna ledare (Babblan)
Natursnokarnas hemsida

11:30-12:45 Lunch

12:45-14:30 Snokpass 2 – Att ha en egen grupp, vilka aktiviteter och hur ska jag planera? Slutreflektioner.
Corona
Snokplanering
Registrera grupp
Registrera träffar
Utvärdering via Menti

För frågor om utbildningen kontakta

Eva Lindberg 08-702 65 15

Bli natursnoksledare - Gå utbildning!

Bli natursnoksledare. Gå utbildning!