Blomsterutflykt till Målarskogsberg

Söndagen den 24 maj åker vi på blomsterutflykt till Målarskogsberg i Ryssby. Där finns ett naturreservat med mängder av ovanliga växter, mossor och lavar. Tack vare den rika floran finns det också många insekter som till exempel fjärilar, humlor och bin. Reservatets gamla, odlade marker sköts fortfarande som i gamla tider genom bland annat slåtter och bete. I Målarskogsberg växer ek, alm, lind och lönn men också mycket avenbok. Hassel, olvon, blåsippa och vårärt är vanliga i området men här finns även gullpudra, desmeknopp, vätteros, lundviol. lundstjärnblomma och storrams,

24 maj 2020 Söndag 09:00 - 14:00 Målarskogsberg Ryssby Lessebo Skog och naturvård

Söndagen den 24 maj åker vi på blomsterutflykt till Målarskogsberg i Ryssby. Där finns ett naturreservat med mängder av ovanliga växter, mossor och lavar. Tack vare den rika floran finns det också många insekter som till exempel fjärilar, humlor och bin. Reservatets gamla, odlade marker sköts fortfarande som i gamla tider genom bland annat slåtter och bete. I Målarskogsberg växer ek, alm, lind och lönn men också mycket avenbok. Hassel, olvon, blåsippa och vårärt är vanliga i området men här finns även gullpudra, desmeknopp, vätteros, lundviol. lundstjärnblomma och storrams,

Reservatet bjuder dessutom på ovanliga gräs som hässlebrodd och långsvingel samt flera sällsynta mossor som till exempel mörk husmossa. Målarskogsberg har ett rikt fågelliv. I reservatet finns bland annatr nötväcka, grönsångare, ugglor och hackspettar och i lövskogen trivs till exempel nötkråka och stenknäck, som under vintern kalasar på avenbokens nötter. Här kan du också få se den gulbruna hasselmusen - en skicklig klättrare som under vintern ligger i dvala men under sommaren bygger sitt bo i buskarnas lövverk. 

Ta gärna med flora och fikakorg! Christer Lindqvist guidar under dagen.

Samling för vidare guidning från f.d Sigros Östra infarten Hovmantorp klockan 09.00. Obs! Ingen samåkning med anledning av coronasmitta!