Bort från världshandelns återvändsgränd

Trump ogillar globalisering – men även en blind höna kan ju hitta ett korn, och kanske globaliseringens nackdelar faktiskt borde uppmärksammas mer? Om detta handlar ett föredrag i Lunds Naturskyddsförenings föreläsningsserie på Stadsbiblioteket i Lund.

27 september 2017 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Klimat, energi och transporter, Jordbruk och mat, Globalt arbete

Globalisering och ekonomisk tillväxt är inte de lyckomedel de ibland utmålas som – i själva verket har ojämlikheten och skuldbördorna ökat i världen, samtidigt som miljön försämrats och klimatet hotas. Professorn i humanekologi vid Lunds universitet Alf Hornborg menar att vi måste lämna pengarnas och världshandelns logik och söka oss in på vägen mot en alternativ ekonomi.

Föredraget, som följs av en frågestund, arrangeras av Naturskyddsföreningen, Lunds universitets Hållbarhetsforum och Lunds Stadsbibliotek.