Botanisk exkursion till Hågeryd

Byn Hågeryd norr om Växjö minns säkert många genom bröderna Erik och Sigvard som på 80-talet blev TV-kändisar. Nu har deras gård blivit naturreservat och den sköts så att slåtterängarna, betesmarkerna och lövskogen ska behålla sin artrikedom. Vid den här tiden blommar bland annat jungfrulin, svinrot, smörbollar och sommarfibbla. Vi kommer också att titta på hartmansstarr, en högväxt starrartsom bara påträffats på en handfull ställen i vårt län.  TA MED fika. Flora om du vill.

24 maj 2020 Söndag 09:15 - 12:30 Växjö Växjö Skog och naturvård

Byn Hågeryd norr om Växjö minns säkert många genom bröderna Erik och Sigvard som på 80-talet blev TV-kändisar. Nu har deras gård blivit naturreservat och den sköts så att slåtterängarna, betesmarkerna och lövskogen ska behålla sin artrikedom. Vid den här tiden blommar bland annat jungfrulin, svinrot, smörbollar och sommarfibbla. Vi kommer också att titta på hartmansstarr, en högväxt starrartsom bara påträffats på en handfull ställen i vårt län.  TA MED fika. Flora om du vill.

Vi ska lämpligen inte samåka med varann utan bara med våra närmaste. Vid Naturreservatet finns Parkering där vi samlas ca 9.30. Vägbeskivning länk nedan. Som tidigare utlysts sker det dock en samling som vanligt vid Parkeringen vid Norrtull klockan 9.00

Alla är välkomna på exkursionen som är friska och respekterar att vi alla håller respektavstånd. Du kan även besöka reservatet på egen hand / med dina närmaste. I början av maj finns de vanliga vårblommorna samt desmeknopp, om du hittar den. Det finns en rundslinga för vandring. I länkarna här nere till höger finns vägbeskrivningar och länsstyrelsens reservatbeskrivning. Vid Parkeringen finns en info-Tavla.

Du hittar även dit utan karta: Sväng av från 30 mot Hågeryd mitt emellan Flygplatsen och Ör. Följ grusvägen / håll till vänster tills du kommer till naturreservatets nya parkering och skylt.

 

Ledare är Uno 070-5885614