Bussresa till Osaby säteri och naturreservat, Växjö

Söndagen den 15 september. Avfärd kl 9:00 från Parkhallen i Tranås.
Start kl 12:00 vid Osaby säteri. Medtag matsäck. Anmälan krävs.

15 september 2019 Söndag 00:00 Växjö Tranås Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Söndagen den 15 september. Avfärd kl 9:00 från Parkhallen i Tranås.
Start kl 12:00 vid Osaby säteri. Medtag matsäck. Anmälan krävs.

Med buss eller genom samåkning reser vi ner till
vackra Osaby, strax söder om Växjö. Sedan 1964 ägs
fastigheten av Naturskyddsföreningen men markerna
kommer nu överföras till en naturfrämjande stiftelse.
Ungefär hälften av den 600 ha stora fastigheten har
avsatts som naturreservat och mer än en tredjedel av
Sveriges alla arter förekommer här. Däribland ett stort
antal rödlistade sådana. Tillsammans med kunnig
guide från föreningen Smålands Natur utforskar vi
ägorna och naturvärdena. Reseavgift fordras och
eventuellt finns möjlighet till övernattning.

Anmälan senast den 1 september till:
Simon Söderstedt 070-585 34 09  soderstedt.s@gmail.com

Ansvariga:
Torsten Svärd 070-697 25 37
Anders Stenqvist 070-303 72 95