Bussutflykt till Simlångsdalen

Dagsutflykt till Björkelund i Simlångsdalen, som vi gör tillsammans med Växjökretsen. Björkelund är Halmstadkretsens fastighet vid Fylleån med en mångfald av vackra miljöer: skog, våtmark, hed, äng och naturbetesmark. Vår guide är biolog Ebba Werner, fokus är på biologisk mångfald. Medtag fika.

Anmälan senast 16 maj till:
alvesta@naturskyddsforeningen.se

Påstigning i  Växjö: Norrtullsskolan kl 8:30
Påstigning i Alvesta: Folkets Hus kl 9:00

27 maj 2018 Söndag 00:00 Simlångsdalen Alvesta Skog och naturvård

Dagsutflykt till Björkelund i Simlångsdalen, som vi gör tillsammans med Växjökretsen. Björkelund är Halmstadkretsens fastighet vid Fylleån med en mångfald av vackra miljöer: skog, våtmark, hed, äng och naturbetesmark. Vår guide är biolog Ebba Werner, fokus är på biologisk mångfald. Medtag fika.

Anmälan senast 16 maj till:
alvesta@naturskyddsforeningen.se

Påstigning i  Växjö: Norrtullsskolan kl 8:30
Påstigning i Alvesta: Folkets Hus kl 9:00

200 kr för medlem, 300 kr för icke medlem.
Betalas till Växjökretsens BG 5158-7178.