Café Planet: Hur hotad är den biologiska mångfalden?

Naturskyddsföreningen bjuder in till en kväll med föreläsningar och diskussion om biomångfald och hotade arter - med fokus på arbetet i Örebro län. Roland Stanbridge från Naturskyddsföreningen i Nora redogör för nya rapporter som slår larm om urholkning av biomångfald i världen. Inger Holst arbetar på Länsstyrelsen i Örebro som koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter. Hon kommer att berätta om några av de arter hon jobbar med.

12 november 2019 Tisdag 18:00 - 21:00 Nora Nora Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Naturskyddsföreningen bjuder in till en kväll med föreläsningar och diskussion om biomångfald och hotade arter - med fokus på arbetet i Örebro län. Roland Stanbridge från Naturskyddsföreningen i Nora redogör för nya rapporter som slår larm om urholkning av biomångfald i världen. Inger Holst arbetar på Länsstyrelsen i Örebro som koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter. Hon kommer att berätta om några av de arter hon jobbar med. David Tverling, samordnare för Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Örebro län berättar om gruppens arbete för att skydda våra sista skyddsvärda skogar och vad du kan göra! 

Tisdag 12 november kl 18-21 på Nora bibliotek. Vi börjar med fika till självkostnadspris. Alla intresserade är varmt välkomna!

Kvällen är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Linde, Studiefrämjandet och Nora bibliotek.