Café Planet: Medlemsmöte kring ett hållbart Nora

Café Planet: Medlemsmöte kring ett hållbart Nora
Naturskyddsföreningen i Nora bjuder in till en ny medlemskväll där vi följer upp tidigare samtal under våren kring hållbarhet, fortsätter visionera och konkretisera vad vi vill se ska hända  framöver, och samtala om hur föreningen kan bidra till ett hållbart Nora. 

21 november 2018 Onsdag 18:30 - 21:00 NORA Nora Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Miljörätt

Café Planet: Medlemsmöte kring ett hållbart Nora
Naturskyddsföreningen i Nora bjuder in till en ny medlemskväll där vi följer upp tidigare samtal under våren kring hållbarhet, fortsätter visionera och konkretisera vad vi vill se ska hända  framöver, och samtala om hur föreningen kan bidra till ett hållbart Nora. 

Vi kommer också få en kort summering av den senaste IPCC-rapporten. Den tydliggör de allvarliga hot planeten står inför och vilka effekter som kan ske om världens länder inte börjar agera mer konkret för att minska klimatförändringarna. https://www.naturskyddsforeningen.se/klimat/klimatrapport-ipcc

Plats: Biblioteket i Nora kl 18.30-21.00. Fika finns att köpa innan till självkostnadspris.

Samarrangemang med Studiefrämjandet och Nora bibliotek.