Café Planet: Medlemsmöte kring ett hållbart Nora

Café Planet: Medlemsmöte kring ett hållbart Nora
Naturskyddsföreningen i Nora bjuder in till en ny medlemskväll där vi följer upp tidigare samtal under våren kring hållbarhet, fortsätter visionera och konkretisera vad vi vill se ska hända  framöver, och samtala om hur föreningen kan bidra till ett hållbart Nora. 

Plats: Biblioteket i Nora kl 18.00-21.00. Samarrangemang med bl a Nora bibliotek.

21 november 2018 Onsdag 18:00 - 21:00 NORA Nora Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter, Skola, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Miljörätt

Café Planet: Medlemsmöte kring ett hållbart Nora
Naturskyddsföreningen i Nora bjuder in till en ny medlemskväll där vi följer upp tidigare samtal under våren kring hållbarhet, fortsätter visionera och konkretisera vad vi vill se ska hända  framöver, och samtala om hur föreningen kan bidra till ett hållbart Nora. 

Plats: Biblioteket i Nora kl 18.00-21.00. Samarrangemang med bl a Nora bibliotek.