Cirkulär ekonomi - botemedel eller bromsmedicin?

4 maj 2021 Tisdag 19:00 - 21:00 Digitalt Gävleborg länsförbund Hållbar konsumtion

Vi frågar oss vad cirkulär ekonomi verkligen betyder, varför det blivit så populärt och till vilken grad det kan användas som en strategi för att hålla vår civilisation inom planetens gränser. Under kvällen bjuds det på både föreläsning, panelsamtal och frågestund.

 

Anmälan senast 2 maj via shorturl.at/chrA7  Länk skickas ut till de anmälda.

 

Bakgrund

Cirkulär ekonomi är ett enkelt koncept i teorin, där avfallet från en process blir till näring i ett annat. Men att låta denna teori vara vägledande som strategi för att göra ekonomin mer grön kan visa sig vara svårt menar kritiker.

 

Både EU-kommissionen och den svenska regeringen har storslagna planer och förhoppningar om att cirkulär ekonomi ska kunna minska användningen av jungfruliga material genom ökad återvinning och samtidigt skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt.

 

Kritiker pekar på flera hinder till dessa planer. Många processer kan inte göras cirkulära, materialkvaliteten sjunker vid varje användningscykel och ökad cirkularitet skulle motsatt vad som påstås kunna leda till mindre tillväxt och konkurrenskraft.

 

I detta webbinarium försöker vi titta kritiskt på en vision och ett begrepp som kommit att vara en stöttepelare i både EU-kommissionens och regeringens planer för att nå hållbarhetsmålen.

 

Detta är en del av www.vårgrönaekonomi.se