Cykelseminarium Hela Dalarna cyklar 2.0

31 mars 2020 Tisdag 10:00 - 16:00 Borlänge Dalarna länsförbund Klimat, energi

Upptäck möjligheter med att satsa på cykling som en viktig del av kommunens framtida utveckling. Lyssna till inspirerande föreläsare, ta del av goda exempel och diskutera frågor som rör din egen kommun. Vi vänder oss till dig som är samhälls-/trafikplanerare, energi- och klimatrådgivare, strateg, politiker eller inom organisationer som jobbar med cykelfrågor.

Medverkar gör bland annat Emil Törnsten från Svenska Cykelstäder, Christine Sisell Region Gävleborg samt strateger från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Möjligheter för hållbara resor i Dalarna

31 mars 2020 kl.10.00-16.00. Registrering och fika från kl.09.30

Trafikverket Pylonen, Röda vägen 1, Borlänge.

Ingen avgift, men vänligen respektera att meddela i god tid vid avbokning.

Anmälan senast 19 mars, https://www.lansstyrelsen.se/5.4a4eb7416faedec12533922.html

Inbjudan Hela Dalarna cyklar 31 mars 2020