Dags för fossilfria pensioner!

23 mars 2021 Tisdag 18:30 Digitalt Dalarna länsförbund Klimat, energi

I detta webbinarium förklarar vi mer om hur klimat och pensioner hänger ihop.

Annelie Nordling, Naturskyddsföreningens rikskansli, berättar om de statliga pensionsfonder som placerat flera miljarder av våra pensionspengar i några av världens största fossila bolag. Det är varken hållbart, ansvarsfullt eller förenligt med Parisavtalet. Kvällen ger möjlighet till ny information, frågor och diskussion om hur våra pensioner bör förvaltas för att inte bidra till ett förvärrat klimat.

Naturskyddsföreningen har arbetat med denna fråga i över ett år. Under denna tid har Första och Andra AP-fonderna avinvesterat stora delar av sina innehav i bolag som utvinner fossila bränslen. Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonderna har inte fattat några liknande beslut. Nu vill vi att alla AP-fonder helt slutar med fossila investeringar. Läs mer och skriv under på https://www.naturskyddsforeningen.se/fossilfria-pensioner#sign

Anmälan senast 20 mars via https://shorturl.at/owEH9