Dagvattendammarna vid Visinge

26 september 2020 Lördag 14:00 - 16:00 Täby Täby Skog och naturvård

Andreas Jacobs och Anton Mankesjö från Täby kommun kommer och presenterar övergripande om Täby kommuns vatten med sjöar, vattendrag och kust samt om dagvatten i stort men också vad som är specifikt för Visinge dagvattenanläggning.

Vill du förbereda dig rekommenderar vi att ta del av den information om dagvatten som finns på Täby kommuns hemsida: https://www.taby.se/bygga-och-bo/vatten-och-avlopp-va/dagvatten/

Ta med fika till rasten.

För anmälan ring Göran Sandberg, begränsat antal platser.

Vi träffas vid Visinge dagvattenanläggning, hållplats Täbyvägen (buss 610 och 611).