Dagvattenhantering i Lund 

Dagvatten är regn- och smältvatten. Merparten av dagvattnet tas om hand i stora underjordiska rörledningar som mynnar i de vattendrag som omger Lund. Vid utflykten redogör vi för hur kommunen planerar innan ledningarna läggs, och vilka problem som finns nu och i framtiden när det gäller översvämningar och förorenat vatten. 

10 november 2019 Söndag 10:00 - 12:30 Lund Lund Miljögifter

Vi samlas på Stortorget kl. 10.00 och cyklar runt i ett par timmar i västra Lund. Utflykten genomförs även om det regnar för då ser man lättare vart vattnet tar vägen. Glöm inte fika!