De Vilda Blommornas Dag

De Vilda Blommornas Dag är ett samnordiskt arrangemang mellan de nationella botaniska föreningarna. Syftet med De Vilda Blommornas Dag är att bjuda in till vandringar i blommornas värld, så att vi tillsammans kan uppleva, njuta och bekanta oss med den mångfald av vilda växter som finns i vår närhet. På så vis kan vi skapa ett större intresse för vår flora och lyfta fram botaniken. Vi värnar den biologiska mångfalden.
Anders Lundmark guidar.

17 juni 2018 Söndag 10:00 Boliden/Skellefteå Skellefteå Skog och naturvård

Turen går i år till Kallkällmyran, Boliden. Samåkning från Skellefteå Museums östra parkering, nära vattenverket. Avresa 10.00. Ta med egen fika.

Samarrangemang mellan Skellefteå Naturskyddsförening, Västerbottens läns Botaniska Föreningen och Svenska Turistföreningen.