De vilda blommornas dag

Exkursion med herrarna Linné och Lidbeck - plats ännu inte bestämd.

Samling på torget Grästorp kl 9,00 för samåkning. Medtag fika!

Kontaktperson: Leif Sjöberg, telefon 0705223494

16 juni 2019 Söndag 09:00 Grästorp Grästorp Skog och naturvård

Exkursion med herrarna Linné och Lidbeck - plats ännu inte bestämd.

Samling på torget Grästorp kl 9,00 för samåkning. Medtag fika!

Kontaktperson: Leif Sjöberg, telefon 0705223494