Digital kretsstämma för Vänersborgskretsen måndag 15 mars kl 18.30!

Kretsstämma i Naturskyddsföreningen Vänersborg

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ och det möte där medlemmarna bestämmer om kommande års utveckling och fokusområden.

Efter årsmötet bjuder vi på föredrag kl. 20:00 med Rebecka Le Moine med temat: ”Kan den svenska skogspolitiken bidra till klimatomställning och artbevarande?”. Läs mer och anmäl dig på vår hemsida. 

15 mars 2021 Måndag 18:30 Vänersborg Vänersborg Skog och naturvård, Miljörätt

Kretsstämma i Naturskyddsföreningen Vänersborg

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ och det möte där medlemmarna bestämmer om kommande års utveckling och fokusområden.

Efter årsmötet bjuder vi på föredrag kl. 20:00 med Rebecka Le Moine med temat: ”Kan den svenska skogspolitiken bidra till klimatomställning och artbevarande?”. Läs mer och anmäl dig på vår hemsida. 

Så här anmäler du dig till stämman

Anmäl dig med namn och adress till vanersborg@naturskyddsforeningen.se senast onsdag 10 mars.
Som anmäld får du med e-post: dagordning och övriga handlingar i pdf-format samt en länk till årsmötet senast den 13 mars.

Har du frågor, mejla till ovanstående adress eller ring ordförande Kim Blomster, 070-223 25 46.

Valberedning sökes!

På årsstämman vill vi gärna presentera en valberedning som stämman kan välja, så nu söker styrelsen medlemmar som vill arbeta med en nyckelfunktion i kretsen. Valberedningen har till uppgift att skapa och bibehålla en styrelse som på bästa sätt kan hantera föreningens verksamhet inom miljö- och naturvårdsarbete.
Beredningens uppgift är bland annat att från den stund den utses – fram till nästa årsstämma – analysera hur den sittande styrelsen arbetar, vilka natur- och miljövårdsfrågor måste tas itu med framöver och vilka prioriteringar som är nödvändiga.
Kontakta ordförande Kim Blomster om du är intresserad av att vara med och utveckla Vänersborgskretsen!