Digital länsstämma Dalarna

18 april 2021 Söndag 10:00 - 12:00 Digitalt Dalarna länsförbund Skog och naturvård

Länsstämman är Naturskyddsföreningen Dalarnas årsmöte. Här redovisas förra årets verksamhet och tas beslut om kommande verksamhet och ny styrelse m.m. Du är välkommen att påverka. Vi tillkännager också vilka som får våra miljöpriser!

Anmälan senast 15 april via https://shorturl.at/lzCTW  Länk mailas ut till er som är anmälda.

Ombud: Alla medlemmar är välkomna att delta, men för att få rösta om förslag måste du vara ombud. Alla kretsar/lokalföreningar med upp till 1000 medlemmar har 4 ombudsplatser, 1001-2000 har 5 platser och krets med 2001 eller fler medlemmar har 6 platser.

Handlingarna läggs ut på https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/

Kom med i styrelsen!

Kontakta valberedningen om du har tips eller själv vill förstärka vårt team! Pia Modin 070-718 09 37