Digital riksstämma för Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens riksstämma hålls i vanliga fall vartannat år men på grund av coronapandemin sköts riksstämman från 2020 upp. Nu kommer föreningens riksstämma för första gången att hållas digitalt och alla våra medlemmar är välkommna att delta.

26 maj 2021 Onsdag 00:00 - Onsdag 00:00 ONLINE Naturskyddsföreningen riks Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

> Här kan du läsa mer om riksstämman och hitta alla riksstämmohandlingar

Kallelse till digital riksstämma 26 maj – 2 juni 2021

Till Naturskyddsföreningens riksstämma kallas:

 • Ombud från länsförbunden
 • Ombud från kretsarna
 • Ledamöter av riksstyrelsen
 • Ledamöter av riksvalsberedningen
 • Ledamöter av revisionen
 • Medlemmar

 

Datum:                       26 maj – 2 juni 2021

Anmälan:                   1 – 30 april

Inregistrering:           19 – 25 maj

Plats:                          https://naturskyddsf.voteit.se

 

Praktisk information:

 • Riksstämman äger rum i årsmötesverktyget VoteIT på internet.
 • Inregistrering i VoteIT öppnar den 19 maj och föranmälan görs i separat formulär (länk nedan).
 • Riksstämman pågår under åtta dagar och uppskattad tid för aktivt deltagande är en till tre timmar per dygn. Varje enskild deltagare väljer själv när under dygnet deltagandet sker.
 • Diskussioner och tilläggsförslag görs skriftligt i VoteIT, där även omröstningen äger rum.
 • Som komplement till det textbaserade mötet kommer träffar i Zoom arrangeras.

> Här kan du läsa mer om riksstämman och hitta alla riksstämmohandlingar