Digital skogskonferens

20 januari 2021 Onsdag 18:00 - 21:00 Digitalt Dalarna länsförbund Skog och naturvård

Ur programmet:

  • Skogskampanjen Tyst skog Mikaela Sundin/Linda Petersson, kampanjteamet
  • Skogen och klimatet  Otto Bruun, sakkunnig bioekonomi
  • Skogsjuridik Oscar Alarik, chefsjurist
  • Presentation av reg. skogsgrupper/nätverk
  • Regionala skogsfrågor

 Anmälan senast 17 jan via https://shorturl.at/eAFQ6

 Länk till mötet mailas ut till deltagarna senast 18 jan.