Digital skogskonferens

20 januari 2021 Onsdag 18:00 - 21:00 Digitalt Dalarna länsförbund Skog och naturvård

18.00     Skogen och klimatet  Otto Bruun, sakkunnig bioekonomi
             
 ”Om skogen”, trailer från Fältbiologernas film 
               Skogskampanjen ”Tyst skog” Mikaela Sundin/Linda Petersson

19.00      Paus

19.10     Skogsjuridik Josia Hort, jurist 

19.50     Paus       

20.00     Reg. skogsgrupp/nätverk Gävle-Dala

Det finns gott om plats för frågor efter föreläsningarna. Skriv i chatten så väljer vi ut frågor.

Anmälan senast 17 jan via https://shorturl.at/eAFQ6

Länk till mötet mailas ut till deltagarna senast 18 jan. 

Se även https://www.facebook.com/events/412946926606846/