Digital skogskonferens

20 januari 2021 Onsdag 18:00 - 21:00 Digitalt Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Ur programmet: 

  • Skogskampanjen Tyst skog Mikaela Sundin/Linda Petersson, kampanjteamet
  • Skogen och klimatet  Otto Bruun, sakkunnig bioekonomi
  • Skogsjuridik Oscar Alarik, ch efsjurist 
  • Presentation av reg. skogsgrupper/nätverk

Regionala skogsfrågor 

Anmälan senast 17 jan via https://shorturl.at/eAFQ6

Länk till mötet mailas ut till deltagarna senast 18 jan.