Digital vindkraftsträff

28 april 2021 Onsdag 18:30 - 20:30 Digitalt Dalarna länsförbund Klimat, energi

Medverkan av Kristina Östman, energisakkunnig på Naturskyddsföreningens rikskansli och

Jakob Ebner, projektledare för Hållbar vindkraft på länsstyrelsen i Dalarna.

Anmälan senast 26 april via https://shorturl.at/irvFN

Bakgrund

Naturskyddsföreningen kommer att släppa en rapport om vindkraft i maj så förhoppningsvis får vi en försmak av den. Bra läsning innan är rapporten om framtidens hållbara energisystem: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fossilfritt_fornybart_flexibelt_-_framtidens_hallbara_energisystem.pdf

Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drevs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlade olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna. Målet var att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft och att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad att väga ihop olika samhällsintressen. I en dialogprocess togs en vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna fram som aktörerna förväntas följa.

Projektets huvudprodukt är en ”Vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna” där dialogprocessens elva organisationer, däribland Naturskyddsföreningen Dalarna, presenterar 27 rekommendationer som är viktiga för att nå en hållbar etablering av vindkraft. Rekommendationerna riktar sig till nationella myndigheter, kommuner och organisationer samt verksamhetsutövare som avser bygga vindkraft.

Dessa nio insatsområden är viktiga att arbeta vidare med:

1.    Ett kunskapslyft om förnybar energi i Dalarna
2.    Bättre beslutsunderlag för kommuner
3.    Fler tillitsskapande processer och tidig information
4.    Ett bra kompensationssystem
5.    Nyttja lokal kunskap och engagemang
6.    Bättre landskapsanalyser och visualiseringar
7.    Mer fokus på vindkraftens kumulativa effekter
8.    Tydliggör vindkraftens sociala och ekonomiska effekter
9.    Analysera samexistens av vindkraft och turism

Hela vägledningen med dess rekommendationer och kunskapsdokument finns att ladda ner här: http://www.energiintelligent.se/Sv/fornybar-energi/vindkraft/Sidor/default.aspx