Inbjudan: Biologisk mångfald och utveckling

Grönt bistånd – ett nybildat närverk som hittills engagerat ett 20-tal organisationer – bjuder in till två digitala halvdagsseminarier om biologisk mångfald och utveckling. Seminarierna organiseras av en arbetsgrupp bestående av Forum Syd, Naturskyddsföreningen, Vi-skogen, Världsnaturfonden WWF och We Effect.

27 maj 2020 Onsdag 09:00 - Torsdag 12:30 Digitalt Naturskyddsföreningen riks Globalt arbete

Tidigare i år tog en grupp svenska organisationer initiativet till ett informellt nätverk – Grönt Bistånd – för att gemensamt diskutera och lyfta miljöfrågornas roll inom utvecklingssamarbetet. Nätverkets första gemensamma aktivitet blir en workshop om biologis mångfald och utveckling.

Det finns en stor enighet bland svenska biståndsorganisationer att klimatförändringarna är en viktig fråga som påverkar möjligheterna att nå en hållbar och rättvis global utveckling. Men hur är det med andra miljöproblem?  Effekterna av ökad press på mark-och naturresurser drabbar redan utsatta människors rättigheter, hälsa och möjligheter till försörjning hårdast. Detsamma gäller för många andra frågor såsom luft- och vattenföroreningar och giftanvändningen inom jordbruket. Även det tilltagande våldet mot miljö- och markrättskämpar drabbar främst människor som lever i samhällets marginaler.

De globala utvecklingsmålen belyser många av sambanden mellan miljö och en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. FN:s vägledande principer om miljö och mänskliga rättigheter, som antogs 2018, slår också fast att en god miljö är en förutsättning för försvaret av de mänskliga rättigheterna – och vice versa.

Seminarierna syftar till att:

1.Bygga en gemensam kunskapsgrund om varför biologisk mångfald är en så viktig utvecklingsfråga, och

2.Skapa en gemensam förståelse kring frågor som vi som biståndsorganisationer kan vara med och påverka.

Seminarierna, som av uppenbara skäl blir virtuell, kommer att hållas på förmiddagarna onsdag den 27 kl 9-12 och torsdag den 28 maj kl 9-12.30. Allting kommer att spelas in och vara tillgängligt även i efterhand.

Alla seminarierna, förutom sista seminariet på dag två, kommer hållas på engelska / All the webinars, exept the final one on day two, will be held in english.

Länk till inspelningen av dag 1 tillkommer inom kort. / A link to the recording from day 1 will be available soon. 

Länkt till dag 2/ Link to day 2: https://youtu.be/xSBE5Kr9MY8

Ingen anmälan krävs / No registration for participation is needed. 

Seminarierna kommer att spelas in och finnas tillgängliga på nätet i efterhand / The seminars will be recorded and will be available online.

Använd gärna #grontbistand i sociala medier / please use the hashtag #grontbistand on social.

Halvdag onsdag 27 maj 9-12

Fokuserar på de grundläggande frågorna om vad den biologiska mångfalden är, varför den är så viktig för människor och vilka knäckfrågor som finns.

9:00 - 9:15 Introduction

Purpose and outline of the webinars.

Göran Eklöf, WWF. 
Marcus Lundstedt, Media and Advocacy Director, We Effect

9:15 - 10:15 What is biodiversity…and why does it matter for people?

Introduction to the concept of biodiversity and its different dimensions; current trends and threats. Overview of the many functions of biological diversity and its importance as a foundation for equitable and sustainable development.

Torbjörn Ebenhard, Swedish Biodiversity Centre.
Maria Schultz, WWF Sweden.

10:30 - 11:30 Key issues, themes and principles – experiences from CSO:s

Examples of how civil society organisations encounter and address issues related to biodiversity in different settings – linkages to the rights to land and resources, food security and sovereignty, gender equity, climate change, conflict, and more.

Malin Gustafsson, Vi Agroforestry.
Sara Fröcklin, Swedish Society for Nature Conservation.
Samuel Munck, The Tenure Facility.
Gloria Jimwaga, Afrikagrupperna.

11:30 - 12:00 Biodiversity in Swedish development cooperation

This session will look at how Sida supports biodiversity. The changes that Sida is going through to put more emphasis on biodiversity, and how things will look moving forward. Other channels for support will also be explored.

Ulrika Åkesson, Sida
Sandra Ågren, 
Ministry of Foreign Affairs.

Länk till inspelningen av dag 1 tillkommer inom kort. / A link to the recording from day 1 will be available soon. 

Halvdag torsdag 28 maj 9-12-30

Vi gräver lite djupare i påverkansmöjligheter och strategier.

9:00 - 9:15 Introduction

Karin Lexén, Secretary-General for The Swedish Society for Nature Conservation.
Victor Åström, senior policy adviser, 
The Swedish Society for Nature Conservation.

9:15 - 09:50 The Right to a Healthy and Sustainable Environment: The Time is Now!

Human rights are intertwined with the environment in which we live. Environmental harm interferes with the enjoyment of human rights, and the exercise of human rights helps to protect the environment and to promote sustainable development. How can we emphasise rights and achieve a sustainable environment at the same time?

Dr. David Boyd, Environmental lawyer, professor, author. He is currently serving as the UN Special Rapporteur on human rights and the environment

Matilda Månsson, Legal Advisor, Coordinator International Affairs at the Sami Parliment.

10:00 - 10:50 International negotiations on biodiversity - key aspects for a strong framework for the Convention on Biodiversity for the environment and people. 

The negotiations so far - any trends? Different positions on the content? Does the alarming situation with a zoonotic disease such as Covid-19 influence the content of a new framework? The role of and the urgency for indigenous people and local communities to be part of shaping the new framework & later on realise its content. Today's youth are tomorrow's custodians of the new framework: are their voices and concerns considered in the negotiations? 

Charlotta Sörqvist, Senior Adviser, Ministry of Environment.
Nonette Royo, Executive Director, The Tenure Facility.
Gustaf Zachrisson, The Youth Biodiversity Network.
Moderator Karin Lexén

11:00 - 11:50 Business, human rights, and biodiversity – how are they interlinked and what are the main concerns?

Business activities may adversely impact on biodiversity, and how this may, in turn, undermine their responsibility to respect human rights. How can framework and regulations support to avoid this to happen? What is missing today? Are legally binding regulations needed?

Maria Rydlund, Senior policy officer Tropical forest, SSNC.
Phil Bloomer, Business Center for Human Rights.
Ulrika Lyckman, Ministry of Foreign Affairs.
Moderator Henrik Halvardsson, policy coordenator, Concord.

 

12:00 - 12:30 The future of aid: Will biodiversity become a central theme in the coming decades' Development Cooperation?

Why aren’t policies for development cooperation including biodiversity and people to a satisfying level? Is it likely that aid policies merging biodiversity and health, will become more rule than the exception as a consequence of zoonotic diseases like Covid-19? Or is it more likely it will cause an even greater split between the two areas? What role can civil society organisations play in closing a possible gap between the environmental and social aspects of development work? 

Ulrika Modéer, Assistant Secretary General, UNDP.
Karin Lexén, Secretary-General, SSNC.
Moderator: Eva Åberg, Director, Vi-skogen.

This seminar will be held in Swedish / Det här seminariet hålls på svenska. 

Please click the link below to join the webinar: 

https://youtu.be/xSBE5Kr9MY8

 

Organisationer som ingår i Green aid-nätverket

ACT
Svenska kyrkan
Afrikagrupperna
Concord
Diakonia
Forum Syd
Framtidsjorden
Hand in Hand
Hungerprojektet
Individuell Människohjälp
Islamic Relief
Jordens vänner
Kvinna till Kvinna
Latinamerikagrupperna
Naturskyddsföreningen
Olof Palmes Internationella Center
Plan International Sverige
Rädda Barnen
RFSU
Röda Korset
Svenska Afghanistankommitteen
Svenska Missionsrådet
Union 2 Union
Vi-skogen
We effect
Världsnaturfonden WWF