Digitalt föredrag: Dubbelsegern i Kristineberg

Anders Tranberg berättar om vägen fram då Stockholmskretsen lyckades att underkänna en detaljplan och rädda nio flerhundraåriga ekar från att huggas ner. Samt hur en fyraårig juridisk dragkamp - som t.o.m. granskades av Högsta domstolen, fick avgörande betydelse för miljöorgansationers talerätt i hela Sverige.

23 februari 2021 Tisdag 19:00 - 20:00 GÖTEBORG Göteborg Klimat, energi, Skog och naturvård, Miljörätt

Anders Tranberg berättar om vägen fram då Stockholmskretsen lyckades att underkänna en detaljplan och rädda nio flerhundraåriga ekar från att huggas ner. Samt hur en fyraårig juridisk dragkamp - som t.o.m. granskades av Högsta domstolen, fick avgörande betydelse för miljöorgansationers talerätt i hela Sverige.

Föredraget sker digitalt, via Zoom. Länk skickas ut samma dag på Facebook. Har du inte Facebook mejla oskar.tagesson@gmail.com, så skickar vi ut länk. Ingen föranmälan krävs och det är gratis.
Varmt välkomna,
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Stadsplaneringsgruppen
Oskar Tagesson och Dan Gall
Foto: Anders Tranberg