Domarudden och Tärnan-området

Här i Trehörningsskogens naturreservat finns en riktig skog opåverkad av modernt ”skogs-bruk”-en naturskog.Gamla granar i ett småbrutet mosaiklandskap,tallbevuxna höjder,bergsknallar, stup, dalar, kärr, mossmarker och sjöar. Följaktligen finns här också växter och djur som blivit sorgligt allt ovanligare i ”konventionellt” hanterade skogar,som t ex tretåig hackspett, tjäder och järpe. Margareta Lysell leder denna tur upp till och runt den sjö som fått ge namn åt hela reservatet.

11 augusti 2019 Söndag 10:30 - 14:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Här i Trehörningsskogens naturreservat finns en riktig skog opåverkad av modernt ”skogs-bruk”-en naturskog.Gamla granar i ett småbrutet mosaiklandskap,tallbevuxna höjder,bergsknallar, stup, dalar, kärr, mossmarker och sjöar. Följaktligen finns här också växter och djur som blivit sorgligt allt ovanligare i ”konventionellt” hanterade skogar,som t ex tretåig hackspett, tjäder och järpe. Margareta Lysell leder denna tur upp till och runt den sjö som fått ge namn åt hela reservatet.

Samling kl 10.30 vid Domaruddens friluftsgård (ta den ”badbuss”som går dit kl 10.00 från Åkersberga station). Badbussturer tillbaka går kl 14 och kl 16. Mer info om badbuss-turerna hittar du på Österåkers kommuns hemsida, sök på badbuss:  www.osteraker.se.
Ca 5-6 km och 3½ timme

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.