Ekinventering i Tagel

Inventering av ek under fyra helger under vår-vintern. Vi kommer försöka täcka olika delar av kommunen.

Vi avslutar med Tagel.

När: Söndag 7 april kl. 09:30-13 ca.
Samling: Folkets hus i Alvesta kl. 09:30 för samåkning.
Medtag gärna fika, lupp och måttband.

Kontakt:
Per Darell 072-5086686
Johan Marand 076-1460936

Ingen anmälan krävs.

7 april 2019 Söndag 09:30 - 13:00 Tagel Alvesta Skog och naturvård

Inventering av ek under fyra helger under vår-vintern. Vi kommer försöka täcka olika delar av kommunen.

Vi avslutar med Tagel.

När: Söndag 7 april kl. 09:30-13 ca.
Samling: Folkets hus i Alvesta kl. 09:30 för samåkning.
Medtag gärna fika, lupp och måttband.

Kontakt:
Per Darell 072-5086686
Johan Marand 076-1460936

Ingen anmälan krävs.