Ekologiskt skogsbruk i Äspedalen Söndagen den 11 april

Ekologiskt skogsbruk i Äspedalen Söndagen den 11 april.

Christer Andersson tar oss med på en vandring i sin ekologiska skog ute i Äspedalen.
Han kommer att berätta om sin långsiktiga vision och om hur hans skog har brukats.

Samling kl 09:30 vid Sjöviksplan i Karlskoga, för samordning av biltransporter.

Ansvarig: Dag Berge, 070-618 38 73 samt Christer Andersson.

Vid ogörligt väder ställs vandringen in.
Kolla på KNF:s hemsida: www.karlskoga.naturskyddsförening.se

 

11 april 2021 Söndag 09:00 - 14:00 Karlskoga Karlskoga Skog och naturvård

Ekologiskt skogsbruk i Äspedalen Söndagen den 11 april.

Christer Andersson tar oss med på en vandring i sin ekologiska skog ute i Äspedalen.
Han kommer att berätta om sin långsiktiga vision och om hur hans skog har brukats.

Samling kl 09:30 vid Sjöviksplan i Karlskoga, för samordning av biltransporter.

Ansvarig: Dag Berge, 070-618 38 73 samt Christer Andersson.

Vid ogörligt väder ställs vandringen in.
Kolla på KNF:s hemsida: www.karlskoga.naturskyddsförening.se